شرکت ایثار فجر

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

شرکت نگین سیلک پارس (سهامی خاص)


شرکت نگین سیلک پارس با شماره ثبت 2919 و در تاریخ 1384/02/10 تاسیس شد.

این شرکت با فعالیت و سرمایه گذاری در زمینه خدمات گردشگری ، ایرانگردی ، جهانگردی ، رفاهی و تفریحی و احداث هتل ،هتل داری و انواع فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی و هم چنین با سرمایه گذاری در پروژه ها به طور مستقل و با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و با شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی گامی مهمی به سوی پیشرفت برداشته است.

98% سهام این شرکت متعلق به شرکت ایثارفجر کاشان می باشد.

ایثار فجر کاشان