شرکت ایثار فجر

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

شرکت کشت و صنعت سن (سهامی خاص)


شرکت کشت و صنعت سن  با شماره ثبت 1920 و در تاریخ 30/9/1373 تاسیس شد.

موضوع فعالیت شرکت در انجام کلیه امور مربوط به کشت و صنعت و عملیات کشاورزی و کاشت و داشت ، برداشت ، تسطیح اراضی مورد نیاز جهت محصولات کشاورزی مدرنیزه و انجام کلیه امور دامداری و دامپروری و همچنین انجام کلیه کالاهای مجاز اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی ، مشارکت با موسسات و شرکت های حقیقی و حقوقی و بخش دولتی ، صادرات و واردات می باشد.

98% سهام این شرکت متعلق به شرکت ایثارفجر کاشان می باشد.

ایثار فجر کاشان