شرکت ایثار فجر

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

ساختمان اداری و تجاری شرکت ایثار فجر کاشان


ساختمان اداری و تجاری شرکت ایثار فجر کاشان در زمینی به مساحت 375 متر مربع در کنار مجموعه گردشگری و اقامتی ایثار فجر با زیر بنای 1170 متر مربع و مشخصات ذیل در حال تگمیل میباشد.

1- ساختمان تجاری با مساحت 230 متر مربع در طبقه همکف

2- ساختمان اداری با مساحت 40 متر مربع در طبقه همکف جهت اسقرار واحد امور سهام

3- ساختمان اداری با مساحت 300 متر مربع در طبقه اول جهت اسقرار دفتر شرکت ایثار فجر

4- ساختمان اداری با مساحت 300 متر مربع در طبقه دوم جهت اسقرار دفتر شرکت کشت و صنعت آبشیرین

5- انباری و پارکینگ با مساحت 300 متر مربع در زیر زمین

شروع به ساخت ساختمان اداری و تجاری از فروردین سال 1398 وبا برنامه ریزی انجام شده در فروردین سال 1400 به
بهره برداری خواهد رسید.

ایثار فجر کاشان