شرکت ایثار فجر

ادامه فعالیت های عمرانی و ساخت مجموعه اقامتی و گردشگری فجر کاشان


بتن ریزی اسکلت اطراف استخر در مساحت 230 مترمربع با حجم 22 متر مکعب بتن با مقاومت C25

قابل ذکر است در طبقه نهم هتل (با ارتفاع بیش از 30 متر) مجموعه ورزشی آبی با استخر روباز به ابعاد 7*13 و مساحت 295 مترمربع، سونای خشک و بخار به مساحت 63 مترمربع ، حمام سنتی و سالن ورزشی (بدنسازی) به مساحت 322 مترمربع با سقف روف گاردن که مساحت کلی آن 2400 متر مربع پیش بینی شده است. 

همچنین در ایران هنوز مجموعه ورزشی و آبی در طبقه نهم اجرا نشده که برای اولین بار در هتل فجر درحال اجرا می باشد.

ایثار فجر کاشان