شرکت ایثار فجر

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده


مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده شرکت ایثار فجر کاشان  روز چهارشنبه در تاریخ 1399/10/10 با شرایط ویزه دستورالعمل وزارت بهداشت و ستاد کرونا کاشان در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کاشان سالن لاجوردی با حضور اعضای هیئت مدیره  و جمعی از سهامداران و حسابرس قانونی شرکت برگزار و مصوبات ذیل مورد تصویب مجمع عمومی واقع گردید: