شرکت ایثار فجر

پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱

دیدار اعضای هیئت مدیره با نماینده محترم مقام معظم رهبری در منطقه و امام جمعه کاشان حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی


در روز سه شنبه مورخ 1401/5/11 اعضای هیئت مدیره شرکت با نماینده محترم مقام معظم رهبری در منطقه و امام جمعه کاشان حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی، پیرامون ارائه گزارش فعالیت های شرکت ایثارفجر و شرکت کشت و صنعت آبشیرین دیدار کردند.

ایثار فجر کاشان