شرکت ایثار فجر

بازدید اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران شرکت از مجتمع فولادکویر


اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران شرکت با حضور در مجتمع فولاد کویر و بازدید از کارگاه های تولیدی در راستای آگاهی و اطلاع از ماهیت فعالیت های صنعتی این مجتمع با مدیرعامل و جمعی از مدیران این‌مجموعه ی صنعتی به دیدار و گفت و گو نشستند.
در این دیدار، اعضای هیئت مدیره در فضایی صمیمانه و سازنده، با فعالیت های مجتمع فولادکویر در حوزه های تولید، صادرات، نوآوری، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار آشنا شدند.
این دیدار گامی اثربخش و سازنده در راستای آگاهی از ماهیت و جایگاه حقیقی صنعت توسعه محور فولاد و همچنین صنایع پایین دستی می باشد.

ایثار فجر کاشان