شرکت ایثار فجر

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و صنعت آبشیرین


مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و صنعت آبشیرین، در ساعت 11:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/11/11 با حضور اکثریت سهامداران در سالن غیاث الدین جمشید کاشانی، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه با تلاوت آیات کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی بعد از استقرار رئیس، ناظران و منشی مجمع، آقایان اکبرمسجدی آرانی، جواد امان پور، علیرضا پورعسکری، سیدجواد تکیه آرانی، حسین زارع مجرد، حسین چشم براهی و مهدی حلاجی مجرد  به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

ایثار فجر کاشان