شرکت ایثار فجر

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

?>
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده شرکت ایثار فجر کاشان  روز چهارشنبه در تاریخ 1399/10/10 با شرایط ویزه دستورالعمل وزارت بهداشت و ستاد کرونا کاشان در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کاشان سالن لاجوردی با حضور اعضای هیئت مدیره  و جمعی از سهامداران و حسابرس قانونی شرکت برگزار و مصوبات ذیل مورد تصویب مجمع عمومی واقع گردید:

ادامه
ادامه فعالیت های عمرانی و ساخت مجموعه اقامتی و گردشگری ایثارفجر

ادامه فعالیت های عمرانی و ساخت مجموعه اقامتی و گردشگری ایثارفجر کاشان در تاریخ 1399/10/29 پارت اول بتن ریزی طبقه همکف هتل شامل ورودی های و لابی هتل و همچنین وروردی های تالارها و تجاری ها در حدود 1300مترمربع بتن ریزی شد.

ادامه
ایثار فجر کاشان