شرکت ایثار فجر

اطلاعیه جهت سهامداران گرامی...


سهامداران گرامی

با توجه به اینکه در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1402/6/31 شرکت امسال انتخابات هیئت مدیره انجام می‌شود، جهت آشنایی بیشتر سهامداران و تهیه سوابق نامزدهای هیئت مدیره، مقتضی سهامدارانی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره می‌باشند با مراجعه به اداری و روابط عمومی این شرکت نسبت به ثبت نام و ارائه عکس و سوابق مدیریتی خود (حداکثر ۵ سابقه) اقدام نمایند تا شرکت یک معرفی کلی در صحن مجمع برای سهامداران انجام دهد، همچنین بر اساس قانون تجارت ثبت نام در روز صحن علنی مجمع برابر مقررات انجام خواهد شد.

ثبت نام فوق صرفاً به مدت ۱۰ روز انجام می‌شود.

تلفن تماس: 4-55435083-031 داخلی ۱۱۶

ایثار فجر کاشان